Ngân sách cho Google Adwords và 6 yếu tố quan trọng

Loại hình quảng cáo Google thích hợp với tất cả nhà đầu tư dù lớn hay nhỏ, thậm chí bạn vẫn có thể “chơi” Google Adwords với ngân sách eo hẹp. Ngân sách là điều rất cần thiết để bạn có được một chiến dịch thành công như mong đợi. Trong bài viết này, Khánh…