Từ khóa và vai trò của từ khóa trong quảng cáo Adwords (PPC)

Từ khóa trong quảng cáo Google Adwords và PPC đóng vai trò rất quan trọng khi trực tiếp ảnh hưởng đến sự thành bại của chiến dịch.  Trong loại hình quảng cáo Adwords nói riêng và các loại hình PPC nói chung thì mọi thứ đều bắt đầu với từ khóa. Khi bạn tìm kiếm…